Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Instrukcje i procedury

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Kliknij, aby rozwinąć

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 880 KB) - wersja 1.1 instrukcji ważna od 03.02.2016 r. AKTUALNA!

Strona 2 z 2