Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

O systemie

Informacje ogólne o Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Kliknij, aby rozwinąć

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej SOWA) jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach programu. 

Główne zadania realizowane przez SOWA:

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu do instytucji pośredniczącej
  • Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami
  • Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów
  • Komunikacja i korespondencja

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach PO WER są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie lub fiszki projektu zawartego w SOWA.

Pomoc w zakresie wypełniania wniosku można znaleźć w zakładkach „Pomoc” lub „Często zadawane pytania” w górnym menu systemu.

W przypadku problemów technicznych zaleca się kontakt z działem wsparcia technicznego, zgodnie z dostępną procedurą. Karta elektronicznego formularza zgłoszenia błędu znajduje się w stopce pod linkiem Formularz zgłoszeniowy - Wypełnij.

Wersja systemu: 17.0

Data aktualizacji słowników: 22 kwiecień 2020 r.

Rozpocznij pracę z systemem

System przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.