Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Dostępność

Deklaracja dostępności systemu SOWA dla użytkowników z niepełnosprawnościami Kliknij, aby rozwinąć

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA) jest tworzony z myślą, aby dać możliwość samodzielnego obsłużenia systemu przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dążymy do tego, aby system spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. oraz ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 1. System SOWA spełnia drugi stopień (AA) wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.
 2. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.
 3. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego odnośnika lub pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. Pozwala to na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Zapewniona została nawigacja po wybranych funkcjach systemu przy użyciu specjalnie przygotowanych skrótów klawiaturowych. Lista skrótów dostępna jest pod linkiem: Skróty klawiaturowe SOWA.
 5. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, w tym trzy poziomową zmianę wielkości czcionki oraz cztery rodzaje kontrastu stron.
 6. Linki do dokumentów zawierają atrybut 'title', opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst link sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.
 7. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w SOWA są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 8. Filmy publikowane w systemie zawierają napisy dla osób Głuchych.
 9. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności SOWA pod adresem e-mail: generator-power@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza zgłaszania problemów dostępnego w stopce SOWA – link Wypełnij.

 

Przydatne linki

 1. Ustawa o dostępności cyfrowej
 2. Krajowe Ramy Interoperacyjności
 3. Rządowy Program Dostępność Plus