Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER Kliknij, aby rozwinąć

Ochrona prywatności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (zwane dalej MFiPR) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwanego dalej SOWA). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania SOWA. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem SOWA przeznaczone są wyłącznie na użytek MFiPR.

 

Administrowanie SOWA

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem SOWA, MFiPR podejmuje poprzez swoją komórkę organizacyjną: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników SOWA uzyskiwane są podczas korzystania z SOWA – wśród nich mogą być:

  1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych; 
  2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z SOWA – wśród nich mogą być:

a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czasy aktywności na serwerze, ilość jednoczesnych sesji użytkownika;

b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;

c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych, o którym mowa w pkt. I jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

 

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SOWA.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników SOWA.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. MFiPR przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  1. właściwego dopasowania SOWA do potrzeb użytkowników;
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  3. tworzenia statystyk oglądalności SOWA.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności SOWA.

 

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach SOWA służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony SOWA.

II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami MFiPR. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.

III. MFiPR może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. 

 

Bezpieczeństwo 

I. MFiPR dokłada wszelkich starań, aby chronić SOWA przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 

II. Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

 

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej dla SOWA, MFiPR zamieści odpowiednią modyfikację w niniejszym miejscu.