Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 5 marca została przeprowadzona aktualizacja systemu, która wprowadziła nowe wersje wzorów wniosków o dofinansowanie projektów dla POWER: wdrożeniowego (5.0) oraz koncepcyjnego (3.0). Tym samym wszystkie nowe projekty utworzone w systemie, w odpowiedzi na nowe nabory, będą wypełniane na ww. wzorach wniosków. Przedmiotowa zmiana wzorów wniosków wynika z wprowadzenia nowego kryterium dotyczącego oceny wiarygodności beneficjenta.

Odwzorowaniem zmiany kryterium w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu są nowe zapisy w sekcji Oświadczenie. Dodane zostały punkty: nr 10 w części oświadczenia wnioskodawcy/ beneficjenta oraz nr 5 w części oświadczenia dla partnera(-ów) w projekcie.

Nowe wzory wniosków dostępne są do pobrania pod linkiem Wzory dokumentów (znajdującym się również w dolnym menu systemu).

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 1 lutego 2019 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 12.0. Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany:

1. W szczegółowym budżecie projektu oraz w harmonogramie wprowadzona została możliwość blokowania tabeli w przypadku rozbudowanych budżetów i harmonogramów. Funkcja pozwala po zablokowaniu tabeli na przewijanie suwakami samej tabeli bez przewijania strony przeglądarki.

2. W szczegółowym budżecie projektu, w mechanizmie eksportu budżetu do pliku Excel wprowadzono numerację pozycji budżetowych.

3. Wprowadzono mechanizm pozwalający na skopiowanie istniejącego w systemie wniosku o dofinansowanie do nowej teczki projektu w ramach tego samego naboru. Skopiowany wniosek będzie traktowany przez system, jako pierwsza wersja nowego wniosku o dofinansowanie.

4. W edycji danych wnioskodawcy/ beneficjenta lub partnera wprowadzono walidację dla pola Ulica. Walidacja nie pozwoli na wpisanie nazwy ulicy niezgodnej ze słownikiem bazy danych TERYT.

5. Wprowadzono inne pomniejsze poprawki i usprawnienia w działaniu systemu.

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 27 września 2018 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 11.0. Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany:


1. Udostępniono nowe kanały komunikacji z działem wsparcia technicznego. Od teraz możliwe jest prowadzenie rozmów czat oraz audio za pośrednictwem łącza internetowego z poziomu systemu. Dostęp do nowych kanałów komunikacji dostępny jest w dolnym menu systemu.
2. Usunięto z formularza wniosku o dofinansowanie projektu sekcji Ryzyka. Zmiana dotyczy nowych projektów. W projektach już realizowanych, w których opis ryzyka był wymagany sekcja pozostanie aktywna. W dolnym menu systemu dostępny jest nowy wzór wniosku o dofinansowanie.
3. We wniosku o dofinansowanie projektu, w sekcji edycji wskaźników wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed wpisywaniem ręcznie wskaźników dostępnych w liście wyboru. W przypadku ręcznego wpisania wskaźnika, który jest dostępny na liście wyboru, system zakwalifikuje dany wskaźnik jako kluczowy (tzn. jakby został wybrany z listy).
4. Wprowadzono pomniejsze usprawnienia w działaniu systemu.

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA w związku z RODO Kliknij, aby rozwinąć

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenia użytkownika Systemu Obsługi wniosków Aplikacyjnych.
W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy będą proszeni o zapoznanie się z nową wersją regulaminu i oświadczenia oraz ich zaakceptowanie.

Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 16 listopada 2017 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 9.0. W ramach przedmiotowej aktualizacji wdrożone zostały m.in. zmiany we wzorze wniosku. Poniżej lista zmian.

1. W sekcji Oświadczenie wniosku zostało dodane oświadczenie dot. formy i sposobu komunikacji pomiędzy projektodawcą i instytucją pośredniczącą (jako pkt. nr 9 w Oświadczeniu).
2. W sekcji Oświadczenie wniosku została zmodyfikowana treść oświadczenia partnera w zakresie spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
3. Wprowadzone zostały korekty treści w Oświadczeniu w zakresie dostosowania do sposobu składania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej (np. zwrot "Ja niżej podpisany oświadczam, że" zastąpiony został zwrotem "Oświadczam, że" itp.).
4. W sekcji Oświadczenie wprowadzona została walidacja weryfikująca podczas sprawdzania wniosku czy podmiot podlega wykluczeniu z możliwości dofinansowania. W sytuacji, jeżeli podmiot podlega wykluczeniu nie będzie możliwości złożenia wniosku.
5. W sekcji Szczegółowego budżetu, w edycji wydatku wprowadzona została zmiana etykiety Zadania zlecone na Usługi zlecone.

Wyżej wymienione zmiany zostaną aktywowane w momencie utworzenia przez wnioskodawcę/beneficjenta nowej wersji wniosku. Natomiast w pliku PDF wyświetlony zostanie nowy numer wzoru wniosku.

Strona 2 z 5