Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Jak wyczyszcić pamięć podręczną przeglądarki? Kliknij, aby rozwinąć

Jeżeli wystąpią problemy z widocznością elementów graficznych w systemie, niektóre funkcje lub przyciski nie są widoczne rozwiązaniem problemu może być wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki. Operację taką należy wykonać poprzez wybranie kombinacji klawiszy:

trzymając wciśnięty klawisz Ctrl wciskamy klawisz F5 (Ctrl+F5)

 

Czy istnieje możliwość przeklejania treści z innych formularzy do pól SOWA? Kliknij, aby rozwinąć

Tak, istnieje taka możliwość. Należy jednak mieć na uwadze, że w momencie przeklejania danych z innego źródła system automatycznie usunie całe formatowanie treści ustawione w tym dokumencie.

Czy przesłanie wniosku tylko elektronicznie w SOWA świadczy o jego złożeniu w terminie? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Nie. O złożeniu wniosku o dofinansowanie w terminie świadczy łącznie:

- dostarczenie wydrukowanego i podpisanego dokumentu do właściwej Instytucji Organizującej Konkurs zgodnie z datą określoną w regulaminie konkursu

oraz

- przesłanie elektronicznej wersji formularza wniosku w SOWA zgodnie z datą określoną w regulaminie konkursu.

Dlaczego edytując wniosek pojawia się komunikat „Uwaga! W systemie występuje nowa wersja słownika"? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Komunikat pojawia się w momencie, gdy do SOWA została wprowadzona nowa wersja słowników. Jeżeli zmiana słowników nie dotyczy Twojego projektu, komunikat możesz zignorować. Jeżeli nie chcesz, aby komunikat pojawiał się w przyszłości ponownie wybierz wartość z listy. Obecność komunikatu nie powoduje wydruku próbnego wniosku oraz nie blokuje możliwości przesłania wersji elektronicznej wniosku do instytucji.

Jako Wnioskodawca\Beneficjent jak mogę zarządzać moimi pracownikami? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Będąc zalogowanym należy kliknąć na kafel „Użytkownicy”. Z ekranu „Użytkownicy” można dodawać lub edytować subkonta swoich pracowników.

Strona 2 z 4