Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Dostępność

Dostępność systemu SOWA dla użytkowników z niepełnosprawnościami Kliknij, aby rozwinąć

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA) jest tworzony z myślą, aby dać możliwość samodzielnego obsłużenia systemu przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dążymy do tego, aby system spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.
  2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
  4. Całość systemu oparta jest na stylach CSS.
  5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w SOWA są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności SOWA pod adresem e-mail: generator-power@miir.gov.pl lub za pośrednictwem formularza zgłaszania problemów dostępnego w stopce SOWA – link Formularz zgłoszeniowy.

 

Przydatne linki

  1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0
  2. Polskie tłumaczenie WCAG