Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Szczegóły naboru

Poziom wdrażania


Informacje ogólne o naborze

-
-
-
-
(wymagane)

Nr. 1 Nabór wniosków

Status : Opublikowany

(wymagane)
(wymagane)

Informacje dotyczące naboru

Informacje dotyczące naboru Kliknij, aby rozwinąć
Wydłużenie naboru wniosków i zmiany w formularzu wniosku. Kliknij, aby rozwinąć

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że w dniu 15.03.2019r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19.

Najważniejszą zmianą w regulaminie jest przesunięcie terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie (nabór) do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 12:00.

Nowy Regulamin oraz rejestr zmian znajduje się na stronie www.wup.gdansk.pl.

Ważna informacja dotyczącastawki jednostkowej na dotację na działalność gospodarczą:

środki finansowe na działalność gospodarczą w postaci dotacji, rozliczane są w tym konkursie za pomocą stawki jednostkowej. W celu umożliwienia Wnioskodawcom zaznaczenia we wniosku w budżecie pola wyboru (tzw. check-box) "Stawka jednostkowa", wprowadzono zmiany w formularzu wniosku o dofinansowanie w SOWA. W związku z tym Wnioskodawcy, którzy zaplanowali w projekcie dotacje na rozpoczęcie działalności, a we wniosku w szczegółowym budżecie projektu nie zaznaczyli pola wyboru (tzw. check-box) "Stawka jednostkowa" w pozycji budżetu dotyczącej tej stawki, zobowiązani są utworzyć w SOWA nowy wniosek wypełniony w tym zakresie zgodnie z powyższą informacją i z Instrukcją wypełniania wniosku.

Obowiązek ten dotyczy również Wnioskodawców, którzy już złożyli do IOK wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na niniejszy konkurs. W tym przypadku zgodnie z Regulaminem konkursu, należy dostarczyć do IOK pismo lub e-mail (efs@wup.gdansk.pl ) z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (wskazaną/e w pkt 2.7 wniosku) i złożenie ponownie wniosku.

Dodatkowo informujemy, że obecnie w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, po zaznaczeniu pola wyboru (tzw. check-box) "Stawka jednostkowa", nie ma możliwości zaznaczenia pola wyboru (tzw. check-box) "Pomoc de minimis". W związku z tym, do czasu rozwiązania problemu technicznego w SOWA, brak tego zaznaczenia w pozycji budżetu dotyczącej stawki jednostkowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na ocenę wniosku.